Registar izvođača obuke i konsultanata

Izradu registra izvođača obuke i konsultanata podržala Švedska razvojna agencija - Sida putem projekta "Razvoj kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini - CDMA, koji implementira Međunarodna kooperativna agencija asocijacije holandskih općina - VNG International.

Trenutni podaci u registru

Ukupno konsultanata

231

Pravnih lica

88

Fizičkih lica

143

Ukupno oblasti

31

Ukupno kurseva

501